ஷாங்காய், சீனா    +86-21-54306275

பில்போர்டு அச்சிடும் இயந்திரம்