ஷாங்காய், சீனா    +86-21-54306275

டிஜிட்டல் ஃப்ளெக்ஸ் அச்சிடும் இயந்திரம்