ஷாங்காய், சீனா    +86-21-54306275

டிஜிட்டல் பேனா அச்சிடும் இயந்திரம்