ஷாங்காய், சீனா    +86-21-54306275

யு.வி. இன்க்ஜெட் அச்சுப்பொறி