ஷாங்காய், சீனா    +86-21-54306275

பிளாட்பெட் டி ஷர்ட் பிரிண்டர்