ஷாங்காய், சீனா    +86-21-54306275

பெரிய வடிவமைப்பு அச்சிடும் இயந்திரம்