ஷாங்காய், சீனா    +86-21-54306275

ரோல் டு ரோல் பிரிண்டர்