ஷாங்காய், சீனா    +86-21-54306275

டிஜிட்டல் ஆடை அச்சுப்பொறி