ஷாங்காய், சீனா    +86-21-54306275

வூட் யு.வி பிரிண்டர்